Anna Lundin, Medicinsk sekreterare/Webbansvarig
Jennie Olofsson, Undersköterska
Maria Karlsson, Medicinsk sekreterare/ IT-ansvarig
Mirvi Stenberg, Undersköterska
Karin Karlsson, Medicinsk sekreterare
Helena Gustafsson, Distriktssköterska
Carina Göök, Arbetsterapeut / KBT-terapeut /Rehabsamordnare
Margareta Arvidsson, Distriktssköterska/Astma & KOL-sköterska/Rökavvänjning
Gith Johansson, Distriktssköterska / BVC- sköterska
Theres Lindroth, Distriktssköterska / BVC-sköterska
Ulrika Johansson Distriktssköterska / Diabetessköterska
Ellen Alth, ST-läkare
Ellen Borgh, Leg läkare
Erik Blomstrand, ST-läkare
Anneli Johansson Distriktssköterska / Diabetessköterska
Viktoria Friman, Specialist i allmänmedicin /Ledningsansvarig
Maja Mollberg, ST-läkare
Kristofer Mollberg, Specialist i allmänmedicin /Medicinskt ledningsansvarig
Therese Mårtensson, Specialist i allmänmedicin/ Verksamhetschef
Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40