Vaccinationsbokningen öppnar igen onsdagen den 21 april!

Vaccinationsbokningen öppnar igen den 21 april!

Du som är född:

1960 eller tidigare kan boka från 21 april, klockan 06.30 1961 eller tidigare kan boka från 22 april, klockan 06.30


Du kan boka tid för vaccination (från den 21/4) mot covid-19 om du:

är 61 år eller äldre (född 1960 och tidigare) får dialys eller är benmärgs- eller organtransplanterad eller bor med någon som har det är över 18 år och får insatser enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är över 18 år och har beslut om assistansersättning enligt LSS eller socialförsäkringsbalken har hemtjänst (eller trygghetslarm) eller är över 18 år och bor med någon som har hemtjänst (eller trygghetslarm) eller hemsjukvård Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177 Vårdguiden