Tack för den här tiden Karin!

Nu har vår undersköterska Karin Kroon gått i pension. Tack för den här tiden och vi önskar dig allt gott i framtiden!