Patientlagen

Från 1 januari 2015 gäller en ny lag, patientlagen. Patientlagen har tagits fram för dig som är patient.

För att läsa mer om lagen och vad det innebär för dig som patient är du välkommen att läsa mer via nedanstående länk,

http://www.1177.se/Halland/Tema/Patientlagen/Forsta-och-vara-delaktig/Patientlagen/