Internationella antibiotikadagen 18 november!

Fredag 18 november manifesterar vi internationella antibiotikadagen!

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss!

Välkommen att läsa mer om arbetet med att skydda antibiotikan via:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/