Frågor om vaccination mot Covid-19

Just nu är det många som undrar över hur man ska ska bete sig när man vaccinerat sig, tex vilket skydd man har och hur man ska agera om man får luftvägssymtom.

Välkommen att läsa mer om detta via Folkhälsomyndighetens hemsida.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/fragor-och-svar-om-vaccination-mot-covid-19/