Besök hos läkare och distriktssköterskor sommaren 2020 under v 25 - 33!

Såromläggningar
 
Utomlänspatienter ska enl riktlinjer från Region Halland ha med sig eget omläggningsmaterial från sin hemvårdcentral då vi ska utföra omläggningen.
 
Blodtryckskontroller
 
Blodtryckskontroller utförs endast om du har remiss från din ordinarie läkare.
 
Vaccinationskonsultationer
 
Utförs inte under sommartid.
 
Årskontroller
 
Utförs inte under sommartid.