Astma- och KOL sköterska

Jag heter Margareta och arbetar som astma- och KOL sköterska på Läjeskliniken. Till mig kommer du för att få information, stöd och råd om din astma och/eller KOL. Jag hjälper till med information om dina mediciner och om de olika inhalatorer som finns. Jag utför spirometrier, PEF-mätningar och COPD6-mätning (en slags minispirometer). Jag ger också stödsamtal för rökstopp.

/Margareta Arvidsson, distriktssköterska och astma-och KOL sköterska

Mätning av syresättningen i blodet med pulsoximeter.
Spirometriundersökning
Läjeskliniken
Nätvägen 1,
432 74 Träslövsläge
0340 - 67 01 40